Hotline: (024) 39 126 126 – 098 575 2026
Ship hàng toàn quốc
Hàng hiệu chính hãng
0
Sản phẩm
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z22 (S) - Dark Grey
[08/02/2022 11:17] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 13:49] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:34] admin: Updated [06/11/2022 19:15] admin: Created
4934
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z22-20-inch-dark-grey-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z26 (M) - Dark Grey
[08/02/2022 11:16] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 13:51] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:31] admin: Updated [06/11/2022 19:06] admin: Created
3601
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z26-dark-grey-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z30 (L) - Dark Grey
[08/02/2022 11:16] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 13:53] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:29] admin: Updated [06/11/2022 18:57] admin: Created
2756
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z30-dark-grey-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z22 (S) - Pearl Blue
[08/02/2022 11:16] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 13:54] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:34] admin: Updated [06/11/2022 18:48] admin: Created
2554
0
-2
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z22-20-inch-pearl-blue-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z26 (M) - Pearl Blue
[08/02/2022 11:16] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 13:56] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:32] admin: Updated [06/11/2022 18:36] admin: Created
1255
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z26-pearl-blue-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z30 (L) - Pearl Blue
[08/02/2022 11:15] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 13:58] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:28] admin: Updated [06/11/2022 18:29] admin: Updated [06/11/2022 17:40] admin: Created
1801
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z30-pearl-blue-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z22 (S) - Red
[08/02/2022 11:15] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 13:59] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:34] admin: Updated [06/11/2022 17:05] admin: Created
1312
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z22-20-inch-red-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z26 (M) - Red
[08/02/2022 11:15] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 14:00] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:31] admin: Updated [06/11/2022 16:52] admin: Created
934
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z26-red-1.jpg
Vali kéo siêu nhẹ Sakos Paralle Z30 (L) - Red
[08/02/2022 11:14] duongvanthiet: Updated [06/14/2022 14:02] duongvanthiet: Updated [06/11/2022 19:28] admin: Updated [06/11/2022 16:35] admin: Updated [06/11/2022 16:27] admin: Updated
[06/11/2022 16:26] admin: Updated
[06/11/2022 15:55] admin: Updated
[06/11/2022 15:38] admin: Updated
[06/11/2022 15:37] admin: Created
3782
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/paralle/vali-keo-nhua-sakos-paralle-z30-red-1.jpg
Vali kéo doanh nhân Sakos Neo Envy 17 inch (S) - Black
[08/05/2022 11:27] duongvanthiet: Updated [08/03/2022 12:07] admin: Updated [05/09/2022 12:05] admin: Updated [10/21/2021 10:09] admin: Updated [06/14/2021 17:35] admin: Updated
[05/14/2021 13:49] admin: Updated
[05/10/2021 17:51] admin: Updated
[05/10/2021 17:49] admin: Updated
[11/27/2020 10:16] admin: Updated
[10/10/2020 10:01] duongvanthiet: Updated
[08/03/2020 14:43] admin: Updated<br>[08/03/2020 10:38] admin: Updated<br>[08/03/2020 10:30] admin: Updated<br>[08/03/2020 09:23] admin: Created
5227
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/neo-envy/vali-keo-sakos-neo-envy-17-inch-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z22 (S) - Red
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:29] admin: Updated [02/11/2022 10:49] admin: Updated [02/09/2022 13:53] admin: Updated [10/21/2021 10:14] admin: Updated [08/08/2020 15:42] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/10/2020 06:57] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 10:42] admin: Updated
[05/10/2020 17:15] admin: Updated
[03/10/2020 21:10] admin: Created
1502
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-sakos-infinity-z22-red-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z26 (M) - Red
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:29] admin: Updated [02/11/2022 10:48] admin: Updated [02/09/2022 13:53] admin: Updated [10/21/2021 10:14] admin: Updated [08/08/2020 15:42] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/10/2020 07:55] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 10:48] admin: Updated
[05/10/2020 17:17] admin: Updated
[03/10/2020 21:01] admin: Created
1459
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-keo-sakos-infinity-z26-red-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z22 (S) - Navy
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:29] admin: Updated [02/11/2022 10:48] admin: Updated [02/09/2022 13:52] admin: Updated [10/21/2021 10:14] admin: Updated [08/08/2020 15:42] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/11/2020 06:17] admin: Updated
[06/10/2020 08:33] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 10:52] admin: Updated
[05/10/2020 17:19] admin: Updated
[03/10/2020 20:53] admin: Created
1822
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-sakos-infinity-z22-navy-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z26 (M) - Navy
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:29] admin: Updated [02/11/2022 10:48] admin: Updated [02/09/2022 13:52] admin: Updated [10/21/2021 10:13] admin: Updated [08/08/2020 15:42] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/10/2020 08:37] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 10:55] admin: Updated
[05/10/2020 17:21] admin: Updated
[03/10/2020 20:44] admin: Updated
[03/10/2020 20:40] admin: Created
2110
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-keo-sakos-infinity-z26-navy-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z22 (S) - Grey
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:28] admin: Updated [02/11/2022 10:48] admin: Updated [02/09/2022 13:52] admin: Updated [10/21/2021 10:13] admin: Updated [08/08/2020 15:42] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/11/2020 06:17] admin: Updated
[06/10/2020 08:47] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 10:59] admin: Updated
[05/10/2020 17:25] admin: Updated
[03/10/2020 20:27] admin: Updated
[03/10/2020 20:21] admin: Created
1223
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-sakos-infinity-z22-grey-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z26 (M) - Grey
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:28] admin: Updated [02/11/2022 10:48] admin: Updated [02/09/2022 13:52] admin: Updated [10/21/2021 10:13] admin: Updated [08/08/2020 15:42] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/10/2020 08:54] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 11:02] admin: Updated
[05/10/2020 17:26] admin: Updated
[03/10/2020 20:04] admin: Created
1439
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-keo-sakos-infinity-z26-grey-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z22 (S) - Black
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:28] admin: Updated [02/11/2022 10:48] admin: Updated [02/09/2022 13:52] admin: Updated [10/21/2021 10:13] admin: Updated [08/08/2020 15:41] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/10/2020 08:58] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 11:06] admin: Updated
[05/10/2020 17:29] admin: Updated
[03/10/2020 19:53] admin: Updated
[03/10/2020 19:47] admin: Created
1896
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-sakos-infinity-z22-black-1.jpg
Vali siêu nhẹ Sakos Infinity Z26 (M) - Black
[07/05/2022 09:33] admin: Updated [02/21/2022 16:28] admin: Updated [02/11/2022 10:48] admin: Updated [02/09/2022 13:52] admin: Updated [10/21/2021 10:13] admin: Updated [08/08/2020 15:41] admin: Updated
[06/23/2020 03:28] admin: Updated
[06/10/2020 08:59] duongvanthiet: Updated
[06/08/2020 11:08] admin: Updated
[05/10/2020 17:31] admin: Updated
[03/10/2020 18:52] admin: Updated
[03/10/2020 18:50] admin: Updated
[03/10/2020 17:30] admin: Created
2022
0
0
images/san-pham/vali/sakos/infinity/vali-keo-sakos-infinity-z26-black-1.jpg
Vali kéo Sakos Atlas 16 inch (S) - Đen
[05/19/2022 12:17] admin: Updated [05/09/2022 12:06] admin: Updated [10/21/2021 10:11] admin: Updated [08/26/2021 14:58] admin: Updated [05/14/2021 15:23] admin: Updated [05/14/2021 13:52] admin: Updated [05/10/2021 18:06] admin: Updated [04/09/2021 15:04] admin: Updated [06/23/2020 08:00] admin: Updated [06/12/2020 07:08] duongvanthiet: Updated [06/11/2020 10:24] admin: Updated [05/10/2020 10:25] admin: Updated [02/27/2020 16:43] admin: Updated [02/27/2020 16:36] admin: Updated [02/27/2020 16:31] admin: Updated [02/27/2020 16:30] admin: Updated [02/27/2020 15:35] admin: Updated [02/26/2020 18:55] admin: Created
2683
0
0
images/san-pham/vali/sakos/atlas/Vali-Sakos-Atlas-16-inch-den-1.jpg
Vali kéo Sakos Atlas 16 inch (S) - Đen Kẻ
[05/19/2022 12:17] admin: Updated [05/09/2022 12:06] admin: Updated [10/21/2021 10:11] admin: Updated [08/26/2021 14:59] admin: Updated [05/14/2021 15:22] admin: Updated [05/14/2021 13:52] admin: Updated [05/10/2021 18:06] admin: Updated [04/09/2021 15:04] admin: Updated [06/23/2020 08:00] admin: Updated [06/12/2020 06:48] duongvanthiet: Updated [06/11/2020 10:19] admin: Updated [05/10/2020 10:22] admin: Updated [02/27/2020 17:11] admin: Created
1984
0
0
images/san-pham/vali/sakos/atlas/Sakos-Atlas-16-inch-den-ke-soc-1.jpg
Vali kéo doanh nhân Sakos Vertica Z22 (S) - Grey
[08/16/2022 10:46] duongvanthiet: Updated [08/05/2022 15:41] duongvanthiet: Updated [07/07/2022 10:56] admin: Updated [05/09/2022 12:09] admin: Updated [04/25/2022 16:42] admin: Updated [10/21/2021 10:11] admin: Updated [05/17/2021 10:23] duongvanthiet: Updated [05/14/2021 14:00] admin: Updated [05/14/2021 13:50] admin: Updated [05/14/2021 13:44] admin: Created
1461
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/vertica/vali-keo-sakos-vertica-z22-dark-grey-2.jpg
Vali kéo doanh nhân Sakos Vertica Z26 (M) - Grey
[08/16/2022 10:46] duongvanthiet: Updated [08/05/2022 15:43] duongvanthiet: Updated [07/07/2022 10:56] admin: Updated [05/09/2022 12:09] admin: Updated [04/25/2022 16:42] admin: Updated [10/21/2021 10:10] admin: Updated [05/17/2021 10:25] duongvanthiet: Updated [05/14/2021 14:02] admin: Updated [05/14/2021 13:50] admin: Updated [05/14/2021 13:36] admin: Created
1506
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/vertica/vali-du-lich-sakos-vertica-z26-grey-2.jpg
Vali kéo doanh nhân Sakos Vertica Z22 (S) - Navy
[08/16/2022 10:46] duongvanthiet: Updated [08/05/2022 15:43] duongvanthiet: Updated [07/07/2022 10:56] admin: Updated [05/09/2022 12:09] admin: Updated [04/25/2022 16:42] admin: Updated [10/21/2021 10:10] admin: Updated [05/17/2021 10:26] duongvanthiet: Updated [05/14/2021 14:00] admin: Updated [05/14/2021 13:50] admin: Updated [05/14/2021 11:56] admin: Updated [05/14/2021 11:53] admin: Created
1909
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/vertica/vali-keo-sakos-vertica-z22-navy-2.jpg
Vali kéo doanh nhân Sakos Vertica Z26 (M) - Navy
[08/16/2022 10:45] duongvanthiet: Updated [08/05/2022 15:43] duongvanthiet: Updated [07/07/2022 10:56] admin: Updated [05/09/2022 12:09] admin: Updated [04/25/2022 16:43] admin: Updated [10/21/2021 10:10] admin: Updated [05/17/2021 10:28] duongvanthiet: Updated [05/14/2021 14:02] admin: Updated [05/14/2021 13:50] admin: Updated [05/14/2021 11:49] admin: Updated [05/14/2021 11:46] admin: Created
1456
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/vertica/vali-du-lich-sakos-vertica-z26-navy-2.jpg
Vali kéo doanh nhân Sakos Vertica Z22 (S) - Black
[08/16/2022 10:46] duongvanthiet: Updated [08/05/2022 15:42] duongvanthiet: Updated [07/07/2022 10:55] admin: Updated [05/09/2022 12:09] admin: Updated [04/25/2022 16:43] admin: Updated [10/21/2021 10:10] admin: Updated [05/17/2021 10:39] duongvanthiet: Updated [05/14/2021 14:00] admin: Updated [05/14/2021 13:50] admin: Updated [05/14/2021 11:17] admin: Updated [05/14/2021 11:08] admin: Created
1786
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/vertica/vali-keo-sakos-vertica-z22-black-2.jpg
Vali kéo doanh nhân Sakos Vertica Z26 (M) - Black
[08/16/2022 10:45] duongvanthiet: Updated [08/05/2022 15:42] duongvanthiet: Updated [07/07/2022 10:55] admin: Updated [05/09/2022 12:09] admin: Updated [04/25/2022 16:43] admin: Updated [10/21/2021 10:10] admin: Updated [05/17/2021 10:41] duongvanthiet: Updated [05/14/2021 14:02] admin: Updated [05/14/2021 13:50] admin: Updated [05/14/2021 11:18] admin: Updated [05/14/2021 11:01] admin: Updated [05/14/2021 10:50] admin: Updated [05/14/2021 10:38] admin: Updated [05/14/2021 10:21] admin: Updated [05/14/2021 10:13] admin: Updated [05/14/2021 09:49] admin: Updated [05/14/2021 09:48] admin: Created
1701
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/vertica/vali-du-lich-sakos-vertica-z26-black-2.jpg
Vali kéo Sakos Grinza Z22 (S) - Navy
Sakos -9%

Vali kéo Sakos Grinza Z22 (S) - Navy

1,950,000 đ 2,145,000 đ

[07/07/2022 10:54] admin: Updated [05/09/2022 12:07] admin: Updated [04/25/2022 16:48] admin: Updated [10/21/2021 10:12] admin: Updated [05/14/2021 15:32] admin: Updated [05/11/2021 15:12] duongvanthiet: Updated [05/10/2021 17:55] admin: Updated [05/10/2021 17:01] admin: Updated [05/10/2021 16:46] admin: Updated [05/10/2021 16:43] admin: Updated [05/10/2021 16:39] admin: Created
945
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/grinza/vali-nhua-sakos-grinza-z22-navy-1.jpg
Vali kéo Sakos Grinza Z26 (M) - Navy
Sakos -9%

Vali kéo Sakos Grinza Z26 (M) - Navy

2,150,000 đ 2,365,000 đ

[07/07/2022 10:54] admin: Updated [05/09/2022 12:08] admin: Updated [04/25/2022 16:47] admin: Updated [10/21/2021 10:12] admin: Updated [05/14/2021 15:32] admin: Updated [05/11/2021 15:13] duongvanthiet: Updated [05/10/2021 17:55] admin: Updated [05/10/2021 16:55] admin: Updated [05/10/2021 16:50] admin: Updated [05/10/2021 16:35] admin: Updated [05/10/2021 16:31] admin: Created
1410
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/grinza/vali-sakos-grinza-z26-navy-1.jpg
Vali kéo Sakos Grinza Z22 (S) - Yellow Copper
[07/07/2022 10:54] admin: Updated [05/09/2022 12:07] admin: Updated [04/25/2022 16:47] admin: Updated [10/21/2021 10:12] admin: Updated [05/14/2021 15:32] admin: Updated [05/11/2021 15:14] duongvanthiet: Updated [05/10/2021 17:54] admin: Updated [05/10/2021 17:01] admin: Updated [05/10/2021 16:23] admin: Updated [05/10/2021 16:17] admin: Created
1158
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/grinza/vali-nhua-sakos-grinza-z22-yellow-copper-1.jpg
Vali kéo Sakos Grinza Z26 (M) - Yellow Copper
[07/07/2022 10:54] admin: Updated [05/09/2022 12:08] admin: Updated [04/25/2022 16:47] admin: Updated [10/21/2021 10:12] admin: Updated [05/14/2021 15:31] admin: Updated
[05/11/2021 15:15] duongvanthiet: Updated
[05/10/2021 17:54] admin: Updated
[05/10/2021 16:54] admin: Updated
[05/10/2021 16:12] admin: Updated
[05/10/2021 16:07] admin: Created
1211
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/grinza/vali-sakos-grinza-z26-yellow-copper-1.jpg
Vali kéo Sakos Grinza Z22 (S) - Red
Sakos -9%

Vali kéo Sakos Grinza Z22 (S) - Red

1,950,000 đ 2,145,000 đ

[07/07/2022 10:54] admin: Updated [05/09/2022 12:07] admin: Updated [04/25/2022 16:47] admin: Updated [10/21/2021 10:12] admin: Updated [05/14/2021 15:33] admin: Updated [05/11/2021 15:16] duongvanthiet: Updated [05/10/2021 17:54] admin: Updated [05/10/2021 17:00] admin: Updated [05/10/2021 15:49] admin: Updated [05/10/2021 15:46] admin: Created
1212
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/grinza/vali-nhua-sakos-grinza-z22-red-1.jpg
Vali kéo Sakos Grinza Z26 (M) - Red
Sakos -9%

Vali kéo Sakos Grinza Z26 (M) - Red

2,150,000 đ 2,365,000 đ

[07/07/2022 10:54] admin: Updated [05/09/2022 12:08] admin: Updated [04/25/2022 16:46] admin: Updated
[10/21/2021 10:12] admin: Updated
[05/14/2021 15:33] admin: Updated
[05/11/2021 15:17] duongvanthiet: Updated
[05/10/2021 17:54] admin: Updated
[05/10/2021 16:54] admin: Updated
[05/10/2021 15:41] admin: Updated
[05/10/2021 15:37] admin: Created
1361
0
0
0
images/san-pham/vali/sakos/grinza/vali-sakos-grinza-z26-red-1.jpg

Ngày nay, vali kéo không chỉ là vật dụng chứa đồ đạc hành lý, chiếc vali còn là người bạn đường tin cậy, người trợ lý tận tụy giúp chuyên chở mọi thứ cho chuyến đi của bạn. Vì vậy chọn mua vali thì ngoài bền bỉ còn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, một chiếc vali kéo chính hãng, kiểu dáng thời trang, màu sắc đẹp sẽ giúp bạn khẳng định phong cách, nâng tầm đẳng cấp.

TOPBAG.VN - HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN VALI KÉO CHÍNH HÃNG

TOPBAG.vn chuyên bán lẻ và phân phối vali chính hãng các loại, với hơn 500 mẫu chất lượng, đa dạng chất liệu từ vali nhôm nguyên khối, vali kéo vải dù, vali nhựa dẻo, vali nhựa cứng... Liên tục về hàng, cập nhật các mẫu vali mới nhất theo xu hướng thời trang của năm, phù hợp với từng phong cách, từ sang trọng lịch lãm của doanh nhân, cho tới sự trẻ trung, kiểu dáng mượt mà, màu sắc tươi sáng của những cô gái, hay phong cách cứng cáp, mạnh mẽ, "manly" của những chàng trai.

TOPBAG.vn cam kết sản phẩm vali bán ra là hàng chính hãng 100%, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, chất lượng đảm bảo, tính năng sử dụng linh hoạt, được bảo hành chính hãng 2-10 năm.

Mua vali kéo tại TOPBAG.vn bạn luôn được hưởng mức giá cực hấp dẫn, rẻ hơn các siêu thị và trung tâm thương mại từ 10-30%, với đa dạng nhiều phân khúc giá từ bình dân tới hàng hiệu cao cấp.

TOPBAG.vn hiện có nhiều loại kích cỡ vali phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau:

- Vali 16 inch

- Vali 20 inch

- Vali 22 inch

- Vali 24 inch

- Vali 26 inch

- Vali 28 inch

TOPBAG.vn đang có chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc lên tới 70%. Hãy nhanh chân đến các cửa hàng của TOPBAG.vn sớm để có cơ hội sở hữu chiếc vali kéo chính hãng với giá siêu rẻ bạn nhé!

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội

Gọi mua hàng:
(024)39 126 126
Góp ý - Khiếu nại:
098 575 2026

Thương hiệu nổi bật

Giỏ hàng có 0 sản phẩm
0
Chat Facebook
Chat ngay
Chat Zalo