Hotline: (024) 39 126 126 – 098 575 2026
Ship hàng toàn quốc
Hàng hiệu chính hãng
0
Sản phẩm
Glossy Diamond
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond GD688 20 inch (S) - Black
[11/27/2020 19:12] admin: Updated [11/27/2020 18:38] admin: Updated [11/27/2020 18:33] admin: Updated
[11/27/2020 18:31] admin: Updated
[11/27/2020 18:28] admin: Created
2469
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd688/topbag-glossy-diamond-gd688-20-inch-mau-den.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond GD688 24 inch (M) - Black
[11/27/2020 19:12] admin: Updated [11/27/2020 18:37] admin: Updated [11/27/2020 18:13] admin: Updated [11/27/2020 17:34] admin: Created
1814
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd688/topbag-glossy-diamond-gd688-24-den.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond GD688 20 inch (S) - Red
[11/27/2020 19:12] admin: Updated [11/27/2020 18:37] admin: Updated
[11/27/2020 17:23] admin: Updated
[11/27/2020 17:16] admin: Created
1439
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd688/topbag-glossy-diamond-gd688-20-inch-mau-do.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond GD688 24 inch (M) - Red
[11/27/2020 19:12] admin: Updated [11/27/2020 18:37] admin: Updated
[11/27/2020 17:07] admin: Updated
[11/27/2020 16:56] admin: Created
1073
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd688/topbag-glossy-diamond-gd688-24-do.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond GD688 20 inch (S) - Navy
[11/27/2020 19:12] admin: Updated [11/27/2020 18:37] admin: Updated
[11/27/2020 16:47] admin: Updated
[11/27/2020 16:33] admin: Created
1906
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd688/topbag-glossy-diamond-gd688-20-inch-xanh-than.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond GD688 24 inch (M) - Navy
[11/27/2020 19:11] admin: Updated [11/27/2020 18:37] admin: Updated
[11/27/2020 16:26] admin: Updated<br>[11/27/2020 16:21] admin: Updated<br>[11/27/2020 15:59] admin: Updated<br>[11/27/2020 14:34] admin: Updated<br>[11/27/2020 14:25] admin: Updated<br>[11/27/2020 14:01] admin: Updated<br>[11/27/2020 13:57] admin: Created
1668
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd688/topbag-glossy-diamond-gd688-24-xanh-than.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 20 inch (S) - Black
[06/23/2020 03:33] admin: Updated [06/13/2020 03:24] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 08:41] admin: Updated [05/09/2020 14:23] admin: Updated [02/21/2020 12:54] admin: Updated [02/21/2020 12:42] admin: Created
3820
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-den-20-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 24 inch (M) - Black
[06/23/2020 03:33] admin: Updated [06/13/2020 03:26] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 08:44] admin: Updated [05/09/2020 14:08] admin: Updated [02/21/2020 12:36] admin: Created
2877
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-den-24-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 28 inch (L) - Black Tạm hết hàng
[07/15/2021 17:15] admin: Updated [06/23/2020 03:33] admin: Updated [06/13/2020 03:27] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 08:46] admin: Updated [05/09/2020 14:09] admin: Updated [02/21/2020 12:20] admin: Updated [02/21/2020 12:13] admin: Created
3011
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-den-28-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 20 inch (S) - Burgundy
[06/23/2020 03:33] admin: Updated [06/13/2020 03:31] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 08:50] admin: Updated [05/09/2020 14:10] admin: Updated [02/21/2020 12:05] admin: Updated [02/21/2020 11:58] admin: Created
1961
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-do-20-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 24 inch (M) - Burgundy
[06/23/2020 03:33] admin: Updated [06/13/2020 03:40] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 08:52] admin: Updated [05/09/2020 14:12] admin: Updated [02/21/2020 11:49] admin: Updated [02/21/2020 11:45] admin: Created
1481
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-do-24-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 28 inch (L) - Burgundy Tạm hết hàng
[08/31/2021 15:04] admin: Updated [06/23/2020 03:32] admin: Updated [06/13/2020 03:44] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 08:55] admin: Updated [05/09/2020 14:14] admin: Updated [02/21/2020 11:40] admin: Updated [02/21/2020 11:32] admin: Created
1577
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-do-28-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 20 inch (S) - Navy
[06/23/2020 03:32] admin: Updated [06/13/2020 03:53] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:00] admin: Updated [05/09/2020 14:16] admin: Updated [02/21/2020 11:26] admin: Updated [02/21/2020 11:21] admin: Created
1585
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-navy-20-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 24 inch (M) - Navy
[06/23/2020 03:32] admin: Updated [06/13/2020 04:25] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:03] admin: Updated [05/09/2020 14:18] admin: Updated [02/21/2020 11:13] admin: Updated [02/21/2020 11:13] admin: Updated [02/21/2020 11:05] admin: Created
1592
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-navy-24-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 28 inch (L) - Navy Tạm hết hàng
[10/12/2021 14:07] duongvanthiet: Updated [07/15/2021 17:15] admin: Updated [06/23/2020 03:32] admin: Updated [06/13/2020 04:26] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:05] admin: Updated [05/09/2020 14:20] admin: Updated [02/21/2020 10:56] admin: Updated [02/21/2020 10:43] admin: Created
1508
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-navy-28-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 20 inch (S) - Grey
[06/23/2020 03:32] admin: Updated [06/13/2020 04:29] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:08] admin: Updated [05/09/2020 14:02] admin: Updated [02/20/2020 17:07] admin: Updated [02/20/2020 17:03] admin: Updated [02/20/2020 16:59] admin: Created
1303
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-xam-20-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 24 inch (M) - Grey
[06/23/2020 03:31] admin: Updated [06/13/2020 04:30] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:10] admin: Updated [05/09/2020 14:04] admin: Updated [02/20/2020 17:09] admin: Updated [02/20/2020 16:55] admin: Updated [02/20/2020 16:46] admin: Created
1261
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-xam-24-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD118 28 inch (L) - Grey Tạm hết hàng
[08/27/2020 18:04] admin: Updated [06/23/2020 03:31] admin: Updated [06/13/2020 04:31] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:13] admin: Updated [05/09/2020 14:06] admin: Updated [02/20/2020 17:09] admin: Updated [02/20/2020 16:46] admin: Updated [02/20/2020 16:41] admin: Updated [02/20/2020 16:31] admin: Updated [02/20/2020 16:27] admin: Updated [02/20/2020 16:25] admin: Updated [02/20/2020 16:15] admin: Updated [02/20/2020 15:06] admin: Created
1220
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd118/Glossy-Diamond-GD118-xam-28-inch.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 20 inch (S) - Black
[06/23/2020 08:05] admin: Updated [06/13/2020 04:56] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:44] admin: Updated [05/09/2020 13:37] admin: Updated [02/20/2020 15:18] admin: Updated [02/19/2020 17:40] admin: Created
1152
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-20-black.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 24 inch (M) - Black Tạm hết hàng
[08/02/2020 11:08] admin: Updated [06/23/2020 08:05] admin: Updated [06/13/2020 06:44] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:47] admin: Updated [05/09/2020 13:38] admin: Updated [02/20/2020 15:10] admin: Updated [02/19/2020 17:23] admin: Created
905
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-24-black.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 28 inch (L) - Black Tạm hết hàng
[09/24/2021 16:41] admin: Updated [08/27/2020 18:03] admin: Updated [08/02/2020 11:08] admin: Updated [06/23/2020 08:05] admin: Updated [06/13/2020 06:47] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:49] admin: Updated [05/09/2020 13:43] admin: Updated [02/20/2020 15:10] admin: Updated [02/19/2020 17:12] admin: Updated [02/19/2020 17:05] admin: Created
1154
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-28-black.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 20 inch (S) - Blue
[06/23/2020 08:04] admin: Updated [06/13/2020 06:49] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:52] admin: Updated [05/09/2020 13:28] admin: Updated [02/20/2020 15:11] admin: Updated [02/19/2020 16:27] admin: Updated [02/19/2020 16:24] admin: Created
1110
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-20-blue.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 24 inch (M) - Blue
[06/23/2020 08:04] admin: Updated [06/13/2020 06:51] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:56] admin: Updated [05/09/2020 13:29] admin: Updated [02/20/2020 15:15] admin: Updated [02/19/2020 16:16] admin: Updated [02/19/2020 16:06] admin: Created
967
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-24-blue.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 28 inch (L) - Blue Tạm hết hàng
[09/24/2021 16:41] admin: Updated [06/23/2020 08:04] admin: Updated [06/13/2020 06:57] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 09:58] admin: Updated [05/09/2020 13:31] admin: Updated [02/20/2020 15:15] admin: Updated [02/19/2020 15:52] admin: Updated [02/19/2020 15:44] admin: Created
912
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-28-blue.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 20 inch (S) - Grey
[06/23/2020 08:04] admin: Updated [06/13/2020 07:03] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:01] admin: Updated [05/09/2020 13:32] admin: Updated [02/20/2020 15:15] admin: Updated [02/19/2020 15:31] admin: Updated [02/19/2020 15:22] admin: Created
1153
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-20-grey.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 24 inch (M) - Grey Tạm hết hàng
[08/02/2020 11:08] admin: Updated [06/23/2020 08:04] admin: Updated [06/13/2020 07:06] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:03] admin: Updated [05/09/2020 13:33] admin: Updated [02/20/2020 15:16] admin: Updated [02/19/2020 15:36] admin: Updated [02/19/2020 14:58] admin: Updated [02/19/2020 14:57] admin: Updated [02/19/2020 14:47] admin: Created
867
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-24-grey.jpg
Vali Glossy Diamond GD686 28 inch (L) - Grey Tạm hết hàng
[10/12/2021 14:07] duongvanthiet: Updated [09/24/2021 16:41] admin: Updated [06/23/2020 08:04] admin: Updated [06/13/2020 07:12] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:05] admin: Updated [05/09/2020 13:34] admin: Updated [02/20/2020 15:09] admin: Updated [02/19/2020 15:37] admin: Updated [02/19/2020 14:48] admin: Updated [02/19/2020 14:44] admin: Updated [02/19/2020 14:43] admin: Updated [02/19/2020 14:23] admin: Updated [02/19/2020 12:00] admin: Updated [02/19/2020 11:57] admin: Updated [02/19/2020 11:17] admin: Updated [02/19/2020 10:01] admin: Updated [02/19/2020 09:57] admin: Created
1205
0
0
images/san-pham/vali/gd/gd686/Icon-Glossy-Diamond-GD686-28-grey.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond Toscana 20 inch (S) - Orange Tạm hết hàng
[07/11/2022 17:13] admin: Updated [06/11/2022 19:58] admin: Updated [03/24/2022 11:04] duongvanthiet: Updated [03/23/2022 18:11] admin: Updated [03/23/2022 18:06] admin: Updated [03/23/2022 17:54] admin: Created
3969
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/toscana/vali-cao-cap-glossy-diamond-toscana-20-inch-orange-2.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond Toscana 24 inch (M) - Orange Tạm hết hàng
[05/12/2022 14:51] admin: Updated [03/24/2022 11:06] duongvanthiet: Updated [03/23/2022 18:13] admin: Updated [03/23/2022 17:43] admin: Created
2239
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/toscana/vali-cao-cap-glossy-diamond-toscana-24-inch-mau-cam-2.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond Toscana 20 inch (S) - Blue Tạm hết hàng
[06/11/2022 19:59] admin: Updated [05/24/2022 14:59] admin: Updated [03/24/2022 10:13] duongvanthiet: Updated [03/23/2022 18:12] admin: Updated [03/23/2022 17:30] admin: Created
3120
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/toscana/vali-sieu-nhe-glossy-diamond-toscana-20-inch-xanh-2.jpg
Vali siêu nhẹ Glossy Diamond Toscana 24 inch (M) - Blue Tạm hết hàng
[05/12/2022 14:51] admin: Updated [05/05/2022 14:20] admin: Updated [03/24/2022 10:15] duongvanthiet: Updated [03/23/2022 18:13] admin: Updated [03/23/2022 17:17] admin: Updated [03/23/2022 17:05] admin: Updated [03/23/2022 16:44] admin: Updated [03/23/2022 16:17] admin: Created
1927
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/toscana/vali-sieu-nhe-glossy-diamond-toscana-24-inch-blue-2.jpg
Vali Glossy Diamond SP217 20 inch (S) - Navy Tạm hết hàng
[02/11/2022 10:59] admin: Updated [10/17/2021 15:07] admin: Updated [10/10/2020 10:53] duongvanthiet: Updated [09/21/2020 20:47] admin: Updated [08/08/2020 15:01] admin: Updated [08/08/2020 14:36] admin: Created
2432
0
0
0
images/san-pham/vali/gd/sp217/vali-keo-glossy-diamond-sp217-20-inch-s-navy-2.jpg

Ngày nay, vali kéo không chỉ là vật dụng chứa đồ đạc hành lý, chiếc vali còn là người bạn đường tin cậy, người trợ lý tận tụy giúp chuyên chở mọi thứ cho chuyến đi của bạn. Vì vậy chọn mua vali thì ngoài bền bỉ còn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, một chiếc vali kéo chính hãng, kiểu dáng thời trang, màu sắc đẹp sẽ giúp bạn khẳng định phong cách, nâng tầm đẳng cấp.

TOPBAG.VN - HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN VALI KÉO CHÍNH HÃNG

TOPBAG.vn chuyên bán lẻ và phân phối vali chính hãng các loại, với hơn 500 mẫu chất lượng, đa dạng chất liệu từ vali nhôm nguyên khối, vali kéo vải dù, vali nhựa dẻo, vali nhựa cứng... Liên tục về hàng, cập nhật các mẫu vali mới nhất theo xu hướng thời trang của năm, phù hợp với từng phong cách, từ sang trọng lịch lãm của doanh nhân, cho tới sự trẻ trung, kiểu dáng mượt mà, màu sắc tươi sáng của những cô gái, hay phong cách cứng cáp, mạnh mẽ, "manly" của những chàng trai.

TOPBAG.vn cam kết sản phẩm vali bán ra là hàng chính hãng 100%, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, chất lượng đảm bảo, tính năng sử dụng linh hoạt, được bảo hành chính hãng 2-10 năm.

Mua vali kéo tại TOPBAG.vn bạn luôn được hưởng mức giá cực hấp dẫn, rẻ hơn các siêu thị và trung tâm thương mại từ 10-30%, với đa dạng nhiều phân khúc giá từ bình dân tới hàng hiệu cao cấp.

TOPBAG.vn hiện có nhiều loại kích cỡ vali phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau:

- Vali 16 inch

- Vali 20 inch

- Vali 22 inch

- Vali 24 inch

- Vali 26 inch

- Vali 28 inch

TOPBAG.vn đang có chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc lên tới 70%. Hãy nhanh chân đến các cửa hàng của TOPBAG.vn sớm để có cơ hội sở hữu chiếc vali kéo chính hãng với giá siêu rẻ bạn nhé!

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội

Gọi mua hàng:
(024)39 126 126
Góp ý - Khiếu nại:
098 575 2026

Thương hiệu nổi bật

Giỏ hàng có 0 sản phẩm
0
Chat Facebook
Chat ngay
Chat Zalo