Hotline: (024) 39 126 126 – 098 575 2026
Ship hàng toàn quốc
Hàng hiệu chính hãng
0
Sản phẩm
Vali Epoch 9033 20 inch (S) - Dark Grey
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 20 inch (S) - Dark Grey

2,230,000 đ 2,720,000 đ

[06/23/2020 04:03] admin: Updated [06/13/2020 09:52] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:10] admin: Updated [05/08/2020 20:33] admin: Updated [02/14/2020 12:41] admin: Updated [02/14/2020 12:34] admin: Created
1102
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-20-s-dark-grey-1.jpg
Vali Epoch 9033 24 inch (M) - Dark Grey
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 24 inch (M) - Dark Grey

2,420,000 đ 2,960,000 đ

[06/23/2020 04:03] admin: Updated [06/13/2020 09:53] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:12] admin: Updated [05/08/2020 20:35] admin: Updated [02/14/2020 12:26] admin: Updated [02/14/2020 12:09] admin: Created
1129
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-24-m-dark-grey-1.jpg
Vali Epoch 9033 28 inch (L) - Dark Grey
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 28 inch (L) - Dark Grey

2,580,000 đ 3,150,000 đ

[10/12/2021 14:07] duongvanthiet: Updated [06/23/2020 04:03] admin: Updated [06/13/2020 09:54] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:14] admin: Updated [05/08/2020 20:37] admin: Updated [02/14/2020 12:02] admin: Updated [02/14/2020 11:51] admin: Created
1969
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-28-l-dark-grey-1.jpg
Vali Epoch 9033 20 inch (S) - Orange
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 20 inch (S) - Orange

2,230,000 đ 2,720,000 đ

[06/23/2020 04:03] admin: Updated [06/13/2020 09:57] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:17] admin: Updated [05/08/2020 20:38] admin: Updated [02/14/2020 12:43] admin: Updated [02/14/2020 12:05] admin: Updated [02/14/2020 11:43] admin: Updated [02/14/2020 11:34] admin: Created
1031
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-20-s-orange-1.jpg
Vali Epoch 9033 24 inch (M) - Orange
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 24 inch (M) - Orange

2,420,000 đ 2,960,000 đ

[06/23/2020 04:02] admin: Updated [06/13/2020 09:58] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:19] admin: Updated [05/08/2020 20:40] admin: Updated [02/14/2020 12:05] admin: Updated [02/14/2020 11:13] admin: Updated [02/14/2020 11:07] admin: Created
986
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-24-m-orange-1.jpg
Vali Epoch 9033 28 inch (L) - Orange
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 28 inch (L) - Orange

2,580,000 đ 3,150,000 đ

[06/23/2020 04:02] admin: Updated [06/13/2020 10:04] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:22] admin: Updated [05/08/2020 20:43] admin: Updated [02/14/2020 12:05] admin: Updated [02/14/2020 11:01] admin: Updated [02/14/2020 10:51] admin: Created
1525
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-28-l-orange-1.jpg
Vali Epoch 9033 20 inch (S) - Blue
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 20 inch (S) - Blue

2,230,000 đ 2,720,000 đ

[06/23/2020 04:02] admin: Updated [06/13/2020 10:11] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:25] admin: Updated [05/08/2020 20:45] admin: Updated [02/14/2020 12:44] admin: Updated [02/14/2020 12:04] admin: Updated [02/14/2020 10:52] admin: Updated [02/14/2020 10:37] admin: Updated [02/14/2020 10:23] admin: Created
1006
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-20-s-blue-1.jpg
Vali Epoch 9033 24 inch (M) - Blue
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 24 inch (M) - Blue

2,420,000 đ 2,960,000 đ

[06/23/2020 04:02] admin: Updated [06/13/2020 10:13] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:27] admin: Updated [05/08/2020 20:47] admin: Updated [02/14/2020 12:04] admin: Updated [02/14/2020 10:18] admin: Updated [02/14/2020 10:09] admin: Updated [02/14/2020 10:08] admin: Created
1014
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-24-m-blue-1.jpg
Vali Epoch 9033 28 inch (L) - Blue
Epoch -18%

Vali Epoch 9033 28 inch (L) - Blue

2,580,000 đ 3,150,000 đ

[06/23/2020 04:02] admin: Updated [06/13/2020 10:15] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:30] admin: Updated [05/08/2020 20:49] admin: Updated [02/14/2020 12:04] admin: Updated [02/14/2020 10:20] admin: Updated [02/13/2020 21:52] admin: Updated [02/13/2020 21:50] admin: Updated [02/13/2020 21:48] admin: Updated [02/13/2020 21:45] admin: Updated [02/13/2020 21:41] admin: Updated [02/13/2020 21:34] admin: Updated [02/13/2020 21:33] admin: Updated [02/13/2020 21:04] admin: Updated [02/13/2020 20:28] admin: Created
1621
0
0
images/san-pham/vali/epoch/9033/Vali-Epoch-9033-28-l-blue-1.jpg
Vali Epoch MF7072 19 inch (S) - Burgundy
[11/19/2022 14:43] admin: Updated
[05/05/2022 14:08] admin: Updated
[09/28/2020 10:25] admin: Updated
[06/23/2020 08:09] admin: Updated
[06/15/2020 04:49] duongvanthiet: Updated
[06/13/2020 02:04] admin: Updated
[05/08/2020 19:59] admin: Updated
[02/12/2020 20:15] admin: Updated
[02/12/2020 19:32] admin: Created
993
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-19-S-burgundy-1.jpg
Vali Epoch MF7072 24 inch (M) - Burgundy
[11/19/2022 14:44] admin: Updated [05/05/2022 14:09] admin: Updated [09/28/2020 10:25] admin: Updated [09/03/2020 12:33] admin: Updated [06/23/2020 08:08] admin: Updated [06/15/2020 04:51] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:08] admin: Updated [05/08/2020 20:01] admin: Updated [02/12/2020 19:57] admin: Updated [02/12/2020 19:56] admin: Updated [02/12/2020 19:26] admin: Created
1066
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-24-M-burgundy-1.jpg
Vali Epoch MF7072 28 inch (L) - Burgundy
[11/19/2022 14:45] admin: Updated [05/05/2022 14:09] admin: Updated [09/28/2020 10:25] admin: Updated [06/23/2020 08:08] admin: Updated [06/15/2020 04:53] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:11] admin: Updated [05/08/2020 20:02] admin: Updated [02/12/2020 19:18] admin: Updated [02/12/2020 19:15] admin: Updated [02/12/2020 19:00] admin: Created
1089
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-28-L-burgundy-1.jpg
Vali Epoch MF7072 19 inch (S) - Gold Brown
[11/19/2022 14:43] admin: Updated
[05/05/2022 14:08] admin: Updated
[09/28/2020 10:25] admin: Updated
[06/23/2020 08:10] admin: Updated
[06/15/2020 04:54] duongvanthiet: Updated
[06/13/2020 02:16] admin: Updated
[05/08/2020 20:04] admin: Updated
[02/13/2020 12:09] admin: Updated
[02/12/2020 18:50] admin: Updated
[02/12/2020 18:39] admin: Created
1122
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-19-S-gold-1.jpg
Vali Epoch MF7072 24 inch (M) - Gold Brown
[11/19/2022 14:44] admin: Updated [05/05/2022 14:09] admin: Updated [09/28/2020 10:24] admin: Updated [06/23/2020 08:10] admin: Updated [06/15/2020 04:56] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:19] admin: Updated [05/08/2020 20:06] admin: Updated [02/13/2020 12:09] admin: Updated [02/12/2020 18:32] admin: Updated [02/12/2020 18:23] admin: Created
1249
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-24-M-gold-1.jpg
Vali Epoch MF7072 28 inch (L) - Gold Brown
[11/19/2022 14:45] admin: Updated [05/05/2022 14:09] admin: Updated [10/12/2021 14:06] duongvanthiet: Updated [09/28/2020 10:24] admin: Updated [06/23/2020 08:10] admin: Updated [06/15/2020 04:58] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:22] admin: Updated [05/08/2020 20:08] admin: Updated [02/13/2020 12:10] admin: Updated [02/12/2020 15:39] admin: Updated [02/12/2020 15:27] admin: Updated [02/12/2020 15:26] admin: Created
997
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-28-L-gold-1.jpg
Vali Epoch MF7072 19 inch (S) - Navy
[11/19/2022 14:43] admin: Updated
[05/05/2022 14:08] admin: Updated
[09/28/2020 10:24] admin: Updated
[06/23/2020 08:11] admin: Updated
[06/15/2020 05:01] duongvanthiet: Updated
[06/15/2020 04:38] duongvanthiet: Updated
[06/13/2020 02:25] admin: Updated
[05/08/2020 19:53] admin: Updated
[02/12/2020 15:21] admin: Updated
[02/12/2020 14:49] admin: Created
1184
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-19-S-navy-1.jpg
Vali Epoch MF7072 24 inch (M) - Navy
[11/19/2022 14:44] admin: Updated [05/05/2022 14:08] admin: Updated [09/28/2020 10:24] admin: Updated [06/23/2020 08:11] admin: Updated [06/15/2020 06:37] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:27] admin: Updated [05/08/2020 19:58] admin: Updated [02/12/2020 12:10] admin: Updated [02/12/2020 11:46] admin: Created
1268
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-24-M-navy-1.jpg
Vali Epoch MF7072 28 inch (L) - Navy
[11/19/2022 14:45] admin: Updated [05/05/2022 14:09] admin: Updated [09/28/2020 10:24] admin: Updated [06/23/2020 08:11] admin: Updated [06/15/2020 06:41] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:30] admin: Updated [05/08/2020 18:29] admin: Updated [02/12/2020 11:38] admin: Updated [02/12/2020 11:34] admin: Updated [02/12/2020 11:18] admin: Created
1545
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-28-L-navy-1.jpg
Vali Epoch MF7072 19 inch (S) - White Carbon
[11/19/2022 14:43] admin: Updated
[05/05/2022 14:08] admin: Updated
[09/28/2020 10:24] admin: Updated
[06/23/2020 08:12] admin: Updated
[06/15/2020 06:46] duongvanthiet: Updated
[06/13/2020 02:34] admin: Updated
[05/08/2020 18:24] admin: Updated
[02/12/2020 11:00] admin: Updated
[02/11/2020 18:07] admin: Created
1179
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-19-S-white-carbon-1.jpg
Vali Epoch MF7072 24 inch (M) - White Carbon
[11/19/2022 14:44] admin: Updated [05/05/2022 14:08] admin: Updated [09/28/2020 10:24] admin: Updated [06/23/2020 08:11] admin: Updated [06/15/2020 06:48] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:36] admin: Updated [05/08/2020 18:25] admin: Updated [02/11/2020 18:02] admin: Updated [02/11/2020 17:59] admin: Updated [02/11/2020 17:56] admin: Updated [02/11/2020 17:35] admin: Updated [02/11/2020 17:34] admin: Created
1445
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-24-M-white-carbon-1.jpg
Vali Epoch MF7072 28 inch (L) - White Carbon
[11/19/2022 14:45] admin: Updated [05/05/2022 14:09] admin: Updated [09/28/2020 10:24] admin: Updated [06/23/2020 08:11] admin: Updated [06/15/2020 06:51] duongvanthiet: Updated [06/13/2020 02:39] admin: Updated [05/08/2020 18:28] admin: Updated [02/11/2020 17:24] admin: Updated [02/11/2020 16:46] admin: Updated [02/11/2020 16:05] admin: Updated [02/11/2020 15:11] admin: Updated [02/11/2020 14:31] admin: Created
1299
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf7072/Vali-Epoch-MF7072-28-L-white-carbon-1.jpg
Vali Epoch MF6115 19 inch (S) - Black Carbon
[05/14/2021 15:24] admin: Updated [09/28/2020 10:27] admin: Updated [06/23/2020 08:13] admin: Updated [06/15/2020 04:19] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:37] admin: Updated [05/08/2020 20:10] admin: Updated [02/13/2020 19:09] admin: Updated [02/13/2020 18:59] admin: Created
1008
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-19-S-black-carbon-1.jpg
Vali Epoch MF6115 23 inch (M) - Black Carbon
[09/28/2020 10:27] admin: Updated [06/23/2020 08:13] admin: Updated [06/15/2020 04:20] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:39] admin: Updated [05/08/2020 20:12] admin: Updated [02/13/2020 18:53] admin: Updated [02/13/2020 18:46] admin: Created
1702
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-23-M-black-carbon-1.jpg
Vali Epoch MF6115 27 inch (L) - Black Carbon
[09/28/2020 10:27] admin: Updated [06/23/2020 08:13] admin: Updated [06/15/2020 04:23] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:41] admin: Updated [05/08/2020 20:14] admin: Updated [02/13/2020 18:33] admin: Updated [02/13/2020 17:47] admin: Created
1123
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-27-L-black-carbon-1.jpg
Vali Epoch MF6115 19 inch (S) - Burgundy
[05/14/2021 15:24] admin: Updated [09/28/2020 10:27] admin: Updated [06/23/2020 08:16] admin: Updated [06/15/2020 04:25] duongvanthiet: Updated [06/15/2020 04:25] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:46] admin: Updated [05/08/2020 20:16] admin: Updated [02/13/2020 17:41] admin: Updated [02/13/2020 16:35] admin: Updated [02/13/2020 16:23] admin: Created
891
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-19-S-burgundy-1.jpg
Vali Epoch MF6115 23 inch (M) - Burgundy
[09/28/2020 10:27] admin: Updated [06/23/2020 08:15] admin: Updated [06/15/2020 04:27] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:49] admin: Updated [05/08/2020 20:17] admin: Updated [02/13/2020 16:16] admin: Updated [02/13/2020 16:10] admin: Created
799
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-23-M-burgundy-1.jpg
Vali Epoch MF6115 27 inch (L) - Burgundy
[09/28/2020 10:27] admin: Updated [06/23/2020 08:15] admin: Updated [06/15/2020 04:30] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:51] admin: Updated [05/08/2020 20:19] admin: Updated [02/13/2020 15:36] admin: Updated [02/13/2020 15:01] admin: Created
893
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-27-L-burgundy-1.jpg
Vali Epoch MF6115 19 inch (S) - Gold Brown
[05/14/2021 15:24] admin: Updated [09/28/2020 10:27] admin: Updated [06/23/2020 08:15] admin: Updated [06/15/2020 04:31] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:54] admin: Updated [05/08/2020 20:21] admin: Updated [02/13/2020 14:25] admin: Updated [02/13/2020 14:19] admin: Created
1067
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-19-S-gold-1.jpg
Vali Epoch MF6115 23 inch (M) - Gold Brown
[09/28/2020 10:26] admin: Updated [06/23/2020 08:15] admin: Updated [06/15/2020 04:34] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:56] admin: Updated [05/08/2020 20:22] admin: Updated [02/13/2020 14:13] admin: Updated [02/13/2020 14:08] admin: Created
852
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-23-M-gold-1.jpg
Vali Epoch MF6115 27 inch (L) - Gold Brown
[10/12/2021 14:06] duongvanthiet: Updated [09/28/2020 10:26] admin: Updated [06/23/2020 08:15] admin: Updated [06/15/2020 04:34] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 13:58] admin: Updated [05/08/2020 20:23] admin: Updated [02/13/2020 12:08] admin: Updated [02/13/2020 12:05] admin: Updated [02/13/2020 11:49] admin: Created
887
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-27-L-gold-1.jpg
Vali Epoch MF6115 19 inch (S) - Navy
[05/14/2021 15:24] admin: Updated [09/28/2020 10:26] admin: Updated [06/23/2020 08:14] admin: Updated [06/15/2020 04:40] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 14:01] admin: Updated [05/08/2020 20:25] admin: Updated [02/13/2020 11:27] admin: Updated [02/13/2020 11:12] admin: Created
1048
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-19-S-navy-1.jpg
Vali Epoch MF6115 23 inch (M) - Navy
[09/28/2020 10:26] admin: Updated [06/23/2020 08:14] admin: Updated [06/15/2020 04:40] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 14:03] admin: Updated [05/08/2020 20:27] admin: Updated [02/13/2020 11:03] admin: Updated [02/13/2020 10:57] admin: Created
934
0
0
images/san-pham/vali/epoch/mf6115/Vali-Epoch-MF6115-23-M-navy-1.jpg

Ngày nay, vali kéo không chỉ là vật dụng chứa đồ đạc hành lý, chiếc vali còn là người bạn đường tin cậy, người trợ lý tận tụy giúp chuyên chở mọi thứ cho chuyến đi của bạn. Vì vậy chọn mua vali thì ngoài bền bỉ còn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, một chiếc vali kéo chính hãng, kiểu dáng thời trang, màu sắc đẹp sẽ giúp bạn khẳng định phong cách, nâng tầm đẳng cấp.

TOPBAG.VN - HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN VALI KÉO CHÍNH HÃNG

TOPBAG.vn chuyên bán lẻ và phân phối vali chính hãng các loại, với hơn 500 mẫu chất lượng, đa dạng chất liệu từ vali nhôm nguyên khối, vali kéo vải dù, vali nhựa dẻo, vali nhựa cứng... Liên tục về hàng, cập nhật các mẫu vali mới nhất theo xu hướng thời trang của năm, phù hợp với từng phong cách, từ sang trọng lịch lãm của doanh nhân, cho tới sự trẻ trung, kiểu dáng mượt mà, màu sắc tươi sáng của những cô gái, hay phong cách cứng cáp, mạnh mẽ, "manly" của những chàng trai.

TOPBAG.vn cam kết sản phẩm vali bán ra là hàng chính hãng 100%, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, chất lượng đảm bảo, tính năng sử dụng linh hoạt, được bảo hành chính hãng 2-10 năm.

Mua vali kéo tại TOPBAG.vn bạn luôn được hưởng mức giá cực hấp dẫn, rẻ hơn các siêu thị và trung tâm thương mại từ 10-30%, với đa dạng nhiều phân khúc giá từ bình dân tới hàng hiệu cao cấp.

TOPBAG.vn hiện có nhiều loại kích cỡ vali phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau:

- Vali 16 inch

- Vali 20 inch

- Vali 22 inch

- Vali 24 inch

- Vali 26 inch

- Vali 28 inch

TOPBAG.vn đang có chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc lên tới 70%. Hãy nhanh chân đến các cửa hàng của TOPBAG.vn sớm để có cơ hội sở hữu chiếc vali kéo chính hãng với giá siêu rẻ bạn nhé!

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội

Gọi mua hàng:
(024)39 126 126
Góp ý - Khiếu nại:
098 575 2026

Thương hiệu nổi bật

Giỏ hàng có 0 sản phẩm
0
Chat Facebook
Chat ngay
Chat Zalo