Hotline: (024) 39 126 126 – 098 575 2026
Ship hàng toàn quốc
Hàng hiệu chính hãng
0
Sản phẩm
Brothers
Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Black
Brothers -40%

Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Black

900,000 đ 1,500,000 đ

[07/07/2022 10:59] admin: Updated [07/04/2022 10:13] admin: Updated [05/05/2022 14:17] admin: Updated [03/04/2022 10:23] admin: Updated [01/02/2022 16:07] admin: Updated [12/23/2021 13:43] admin: Updated [06/23/2020 08:28] admin: Updated [06/13/2020 08:31] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:09] admin: Updated [05/09/2020 11:05] admin: Updated [02/16/2020 16:40] admin: Updated [02/16/2020 16:35] admin: Created
3090
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-Brothers-BR-1501-20-S-den-1.jpg
Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Black
Brothers -38%

Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Black

1,050,000 đ 1,700,000 đ

[07/07/2022 10:59] admin: Updated [07/04/2022 10:14] admin: Updated [05/05/2022 14:17] admin: Updated [03/04/2022 10:23] admin: Updated [02/21/2022 15:12] admin: Updated [01/02/2022 16:07] admin: Updated [12/23/2021 13:43] admin: Updated [06/23/2020 08:28] admin: Updated [06/13/2020 08:38] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:12] admin: Updated [05/09/2020 11:09] admin: Updated [02/16/2020 16:26] admin: Updated [02/16/2020 16:16] admin: Created
2583
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-keo-Brothers-BR-1501-24-M-den-1.jpg
Vali Brothers 1501 28 inch (L) - Black
Brothers -36%

Vali Brothers 1501 28 inch (L) - Black

1,200,000 đ 1,900,000 đ

[07/07/2022 10:59] admin: Updated [07/04/2022 10:15] admin: Updated [05/05/2022 14:17] admin: Updated [03/04/2022 10:22] admin: Updated [02/21/2022 16:24] admin: Updated [02/21/2022 15:15] admin: Updated
[01/02/2022 16:08] admin: Updated
[12/23/2021 13:42] admin: Updated
[08/31/2021 15:04] admin: Updated
[06/23/2020 08:28] admin: Updated
[06/13/2020 08:39] duongvanthiet: Updated
[06/12/2020 11:15] admin: Updated
[05/09/2020 11:11] admin: Updated
[02/16/2020 16:08] admin: Updated
[02/16/2020 15:48] admin: Created
2664
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-Brothers-BR-1501-28-inch-L-den-1.jpg
Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Red
Brothers -40%

Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Red

900,000 đ 1,500,000 đ

[07/07/2022 10:59] admin: Updated [07/04/2022 10:13] admin: Updated [05/05/2022 14:17] admin: Updated [03/04/2022 10:22] admin: Updated [01/02/2022 16:08] admin: Updated [12/23/2021 13:45] admin: Updated [06/23/2020 08:28] admin: Updated [06/13/2020 08:42] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:21] admin: Updated [05/09/2020 10:48] admin: Updated [02/16/2020 15:42] admin: Updated [02/16/2020 15:29] admin: Created
1673
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-Brothers-BR-1501-20-S-do-1.jpg
Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Red
Brothers -38%

Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Red

1,050,000 đ 1,700,000 đ

[07/07/2022 10:58] admin: Updated [07/04/2022 10:14] admin: Updated [05/05/2022 14:17] admin: Updated [03/04/2022 10:22] admin: Updated [02/21/2022 15:12] admin: Updated [01/02/2022 16:08] admin: Updated [12/23/2021 13:45] admin: Updated [06/23/2020 08:28] admin: Updated [06/13/2020 08:43] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:24] admin: Updated [05/09/2020 10:49] admin: Updated [02/16/2020 15:15] admin: Updated [02/16/2020 15:00] admin: Created
1277
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-keo-Brothers-BR-1501-24-M-do-1.jpg
Vali Brothers 1501 28 inch (L) - Red
Brothers -36%

Vali Brothers 1501 28 inch (L) - Red

1,200,000 đ 1,900,000 đ

[07/07/2022 10:58] admin: Updated [07/04/2022 10:15] admin: Updated [05/05/2022 14:17] admin: Updated [03/04/2022 10:22] admin: Updated [02/21/2022 16:24] admin: Updated [02/21/2022 15:15] admin: Updated
[01/02/2022 16:08] admin: Updated
[12/23/2021 13:45] admin: Updated
[08/31/2021 15:04] admin: Updated
[06/23/2020 08:28] admin: Updated
[06/13/2020 08:44] duongvanthiet: Updated
[06/12/2020 11:26] admin: Updated
[05/09/2020 10:51] admin: Updated
[02/16/2020 17:30] admin: Updated
[02/16/2020 14:52] admin: Updated
[02/16/2020 14:34] admin: Created
1722
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-Brothers-BR-1501-28-inch-L-do-1.jpg
Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Navy
Brothers -40%

Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Navy

900,000 đ 1,500,000 đ

[07/07/2022 10:58] admin: Updated [07/04/2022 10:13] admin: Updated [05/05/2022 14:16] admin: Updated [03/04/2022 10:22] admin: Updated [01/02/2022 16:09] admin: Updated [12/23/2021 13:44] admin: Updated [06/23/2020 08:28] admin: Updated [06/13/2020 08:45] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:33] admin: Updated [05/09/2020 10:53] admin: Updated [02/16/2020 11:38] admin: Updated [02/16/2020 11:31] admin: Created
2229
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-Brothers-BR-1501-20-S-xanh-navy-1.jpg
Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Navy
Brothers -38%

Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Navy

1,050,000 đ 1,700,000 đ

[07/07/2022 10:58] admin: Updated [07/04/2022 10:14] admin: Updated [05/05/2022 14:16] admin: Updated [03/04/2022 10:22] admin: Updated [02/21/2022 15:12] admin: Updated [01/02/2022 16:09] admin: Updated [01/02/2022 16:08] admin: Updated [12/23/2021 13:44] admin: Updated [06/23/2020 08:28] admin: Updated [06/13/2020 08:46] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:36] admin: Updated [05/09/2020 10:55] admin: Updated [02/16/2020 11:24] admin: Updated [02/16/2020 11:11] admin: Created
2150
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-keo-Brothers-BR-1501-24-M-xanh-navy-1.jpg
Vali Brothers 1501 28 inch (L) - Navy
Brothers -36%

Vali Brothers 1501 28 inch (L) - Navy

1,200,000 đ 1,900,000 đ

[07/07/2022 10:57] admin: Updated [07/04/2022 10:15] admin: Updated [05/05/2022 14:16] admin: Updated [03/04/2022 10:21] admin: Updated [02/21/2022 16:24] admin: Updated [02/21/2022 15:15] admin: Updated [01/02/2022 16:08] admin: Updated [12/23/2021 13:44] admin: Updated [10/12/2021 14:06] duongvanthiet: Updated [08/31/2021 15:03] admin: Updated [06/23/2020 08:27] admin: Updated [06/13/2020 08:48] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:39] admin: Updated [05/09/2020 10:57] admin: Updated [02/16/2020 11:08] admin: Updated [02/16/2020 11:03] admin: Updated [02/16/2020 10:54] admin: Updated [02/16/2020 10:53] admin: Updated [02/16/2020 10:52] admin: Updated [02/16/2020 10:51] admin: Updated [02/16/2020 10:51] admin: Updated [02/16/2020 10:47] admin: Updated [02/16/2020 09:30] admin: Created
2262
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-Brothers-BR-1501-28-inch-L-xanh-navy-1.jpg
Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Violet
Brothers -40%

Vali Brothers 1501 20 inch (S) - Violet

900,000 đ 1,500,000 đ

[07/04/2022 10:13] admin: Updated [05/05/2022 14:16] admin: Updated [03/04/2022 10:24] admin: Updated [01/02/2022 16:07] admin: Updated [12/23/2021 13:43] admin: Updated [06/23/2020 08:29] admin: Updated [06/13/2020 08:27] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:04] admin: Updated [05/09/2020 11:04] admin: Updated [05/09/2020 11:01] admin: Updated [02/16/2020 17:16] admin: Updated [02/16/2020 17:11] admin: Created
1714
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-Brothers-BR-1501-20-S-tim-1.jpg
Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Violet
Brothers -38%

Vali Brothers 1501 24 inch (M) - Violet

1,050,000 đ 1,700,000 đ

[07/04/2022 10:14] admin: Updated [05/05/2022 14:16] admin: Updated [03/04/2022 10:23] admin: Updated [02/21/2022 15:12] admin: Updated [01/02/2022 16:07] admin: Updated [12/23/2021 13:43] admin: Updated [06/23/2020 08:29] admin: Updated [06/13/2020 08:29] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 11:06] admin: Updated [05/09/2020 11:03] admin: Updated [02/16/2020 17:03] admin: Updated [02/16/2020 16:53] admin: Created
1788
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br1501/Vali-keo-Brothers-BR-1501-24-M-tim-1.jpg
Vali Brothers 808 20 inch (S) - Gold Brown Tạm hết hàng
[08/02/2020 10:34] admin: Updated [07/31/2020 17:23] admin: Updated [07/31/2020 17:22] admin: Updated [07/31/2020 17:08] admin: Updated [07/31/2020 16:46] admin: Updated<br>[07/31/2020 16:40] admin: Updated<br>[07/31/2020 16:36] admin: Updated<br>[07/28/2020 18:16] admin: Updated<br>[07/28/2020 16:58] admin: Updated<br>[07/28/2020 16:57] admin: Updated<br>[06/23/2020 08:58] admin: Updated<br>[06/13/2020 08:12] duongvanthiet: Updated<br>[06/12/2020 10:37] admin: Updated<br>[05/09/2020 11:23] admin: Updated<br>[02/18/2020 14:14] admin: Updated<br>[02/18/2020 13:41] admin: Updated<br>[02/16/2020 19:49] admin: Updated<br>[02/16/2020 19:48] admin: Updated<br>[02/16/2020 19:47] admin: Created
846
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-20-S-mau-vang-kim-1.jpg
Vali Brothers 808 24 inch (M) - Gold Brown Tạm hết hàng
[08/02/2020 10:34] admin: Updated [07/31/2020 16:39] admin: Updated
[07/28/2020 16:59] admin: Updated
[07/28/2020 16:57] admin: Updated
[06/23/2020 08:58] admin: Updated
[06/13/2020 08:14] duongvanthiet: Updated
[06/12/2020 10:40] admin: Updated
[05/09/2020 11:24] admin: Updated
[02/18/2020 13:32] admin: Updated
[02/16/2020 19:49] admin: Updated
[02/16/2020 19:42] admin: Updated
[02/16/2020 17:50] admin: Updated
[02/16/2020 17:48] admin: Updated
[02/16/2020 17:45] admin: Updated
[02/16/2020 17:44] admin: Updated
[02/16/2020 17:21] admin: Updated
[02/16/2020 10:54] admin: Updated
[02/16/2020 10:51] admin: Updated
[02/16/2020 10:50] admin: Updated
[02/15/2020 22:17] admin: Updated
[02/15/2020 22:14] admin: Updated
[02/15/2020 22:07] admin: Updated
[02/15/2020 22:04] admin: Updated
[02/15/2020 22:02] admin: Updated
[02/15/2020 20:49] admin: Updated
[02/15/2020 19:07] admin: Created
899
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-24-M-vang-kim-1.jpg
Vali Brothers 808 20 inch (S) - Black Tạm hết hàng
Brothers -31%

Vali Brothers 808 20 inch (S) - Black

550,000 đ 800,000 đ

[08/02/2020 10:38] admin: Updated [06/23/2020 08:59] admin: Updated [06/13/2020 07:55] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:10] admin: Updated [05/09/2020 11:44] admin: Updated [02/18/2020 16:21] admin: Created
867
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-20-S-mau-den-1.jpg
Vali Brothers 808 24 inch (M) - Black Tạm hết hàng
Brothers -33%

Vali Brothers 808 24 inch (M) - Black

600,000 đ 900,000 đ

[08/02/2020 10:37] admin: Updated<br>[07/31/2020 16:57] admin: Updated<br>[06/23/2020 08:59] admin: Updated<br>[06/13/2020 07:56] duongvanthiet: Updated<br>[06/12/2020 10:12] admin: Updated<br>[05/09/2020 11:46] admin: Updated<br>[02/18/2020 16:15] admin: Created
964
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-24-M-den-1.jpg
Vali Brothers 808 20 inch (S) - Pink Tạm hết hàng
Brothers -31%

Vali Brothers 808 20 inch (S) - Pink

550,000 đ 800,000 đ

[08/02/2020 10:41] admin: Updated [06/23/2020 08:59] admin: Updated [06/13/2020 07:57] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:16] admin: Updated [05/09/2020 11:47] admin: Updated [02/18/2020 16:05] admin: Updated [02/18/2020 15:26] admin: Created
1233
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-20-S-mau-hong-1.jpg
Vali Brothers 808 24 inch (M) - Pink Tạm hết hàng
Brothers -33%

Vali Brothers 808 24 inch (M) - Pink

600,000 đ 900,000 đ

[08/02/2020 10:41] admin: Updated [06/23/2020 08:59] admin: Updated [06/13/2020 08:00] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:20] admin: Updated [05/09/2020 11:49] admin: Updated [02/18/2020 15:19] admin: Updated [02/18/2020 15:07] admin: Created
1069
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-24-M-hong-1.jpg
Vali Brothers 808 20 inch (S) - Blue Tạm hết hàng
Brothers -31%

Vali Brothers 808 20 inch (S) - Blue

550,000 đ 800,000 đ

[08/02/2020 10:41] admin: Updated [06/23/2020 08:59] admin: Updated [06/13/2020 08:01] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:24] admin: Updated [05/09/2020 11:51] admin: Updated [02/18/2020 14:58] admin: Created
897
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-20-S-mau-xanh-1.jpg
Vali Brothers 808 24 inch (M) - Blue Tạm hết hàng
Brothers -33%

Vali Brothers 808 24 inch (M) - Blue

600,000 đ 900,000 đ

[08/02/2020 10:41] admin: Updated [06/23/2020 08:59] admin: Updated [06/13/2020 08:04] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:27] admin: Updated [05/09/2020 11:53] admin: Updated [02/18/2020 14:42] admin: Updated [02/18/2020 14:26] admin: Created
1183
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-24-M-xanh-blue-1.jpg
Vali Brothers 808 20 inch (S) - Silver Tạm hết hàng
[08/02/2020 10:41] admin: Updated [06/23/2020 08:59] admin: Updated [06/13/2020 08:08] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:31] admin: Updated [05/09/2020 11:20] admin: Updated [02/18/2020 14:20] admin: Updated [02/18/2020 14:07] admin: Created
926
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-20-S-mau-bac-1.jpg
Vali Brothers 808 24 inch (M) - Silver Tạm hết hàng
[08/02/2020 10:41] admin: Updated [06/23/2020 08:59] admin: Updated [06/13/2020 08:09] duongvanthiet: Updated [06/12/2020 10:33] admin: Updated [05/09/2020 11:21] admin: Updated [02/18/2020 13:59] admin: Updated [02/18/2020 13:47] admin: Created
953
0
0
images/san-pham/vali/brothers/br808/Vali-Brothers-BR808-24-M-bac-1.jpg

Ngày nay, vali kéo không chỉ là vật dụng chứa đồ đạc hành lý, chiếc vali còn là người bạn đường tin cậy, người trợ lý tận tụy giúp chuyên chở mọi thứ cho chuyến đi của bạn. Vì vậy chọn mua vali thì ngoài bền bỉ còn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, một chiếc vali kéo chính hãng, kiểu dáng thời trang, màu sắc đẹp sẽ giúp bạn khẳng định phong cách, nâng tầm đẳng cấp.

TOPBAG.VN - HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN VALI KÉO CHÍNH HÃNG

TOPBAG.vn chuyên bán lẻ và phân phối vali chính hãng các loại, với hơn 500 mẫu chất lượng, đa dạng chất liệu từ vali nhôm nguyên khối, vali kéo vải dù, vali nhựa dẻo, vali nhựa cứng... Liên tục về hàng, cập nhật các mẫu vali mới nhất theo xu hướng thời trang của năm, phù hợp với từng phong cách, từ sang trọng lịch lãm của doanh nhân, cho tới sự trẻ trung, kiểu dáng mượt mà, màu sắc tươi sáng của những cô gái, hay phong cách cứng cáp, mạnh mẽ, "manly" của những chàng trai.

TOPBAG.vn cam kết sản phẩm vali bán ra là hàng chính hãng 100%, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, chất lượng đảm bảo, tính năng sử dụng linh hoạt, được bảo hành chính hãng 2-10 năm.

Mua vali kéo tại TOPBAG.vn bạn luôn được hưởng mức giá cực hấp dẫn, rẻ hơn các siêu thị và trung tâm thương mại từ 10-30%, với đa dạng nhiều phân khúc giá từ bình dân tới hàng hiệu cao cấp.

TOPBAG.vn hiện có nhiều loại kích cỡ vali phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau:

- Vali 16 inch

- Vali 20 inch

- Vali 22 inch

- Vali 24 inch

- Vali 26 inch

- Vali 28 inch

TOPBAG.vn đang có chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc lên tới 70%. Hãy nhanh chân đến các cửa hàng của TOPBAG.vn sớm để có cơ hội sở hữu chiếc vali kéo chính hãng với giá siêu rẻ bạn nhé!

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội

Gọi mua hàng:
(024)39 126 126
Góp ý - Khiếu nại:
098 575 2026

Thương hiệu nổi bật

Giỏ hàng có 0 sản phẩm
0
Chat Facebook
Chat ngay
Chat Zalo